Odricanje od odgovornosti

Poštovani korisnici, BHG Bitumen Adria d.o.o., ovim Vas stranicama ima namjeru informirati o našoj kompaniji. Naravno da će informacije dostupne na stranicama, prije no što budu objavljene, biti podvrgnute temeljitom pregledu u pogledu cjelovitosti, točnosti i aktualnosti. Unatoč tome, greške se mogu pojaviti. Uslijed navedene činjenice, nažalost nismo u mogućnosti jamčiti za potpunost, točnost i aktualnost podataka - stoga Vas molimo za razumijevanje. Sve informacije na ovoj stranici mogu biti izmijenjene, uklonjene ili promijenjene na bilo koji način bez prethodne najave. U tom smislu se, upućujući na informativni karakter, odričemo odgovornosti za eventualan nastanak bilo kakve štete, a koja bi mogla nastati u svezi s korištenjem informacija dostupnih na našoj web stranici.

Također, nismo u mogućnosti jamčiti da su informacije sadržane u odjeljku „Odnosi s Investitorima“ točne, potpune i trenutno aktualne. Svi podaci, uključujući i one burzovne, prikazani su kako bi korisniku stranica omogućile načelan pregled poslovanja naše kompanije. Raspoložive informacije nikako nemaju svrhu poticanja na kupovinu, prodaju ili drugu vrstu trgovine vrijednosnim papirima (dionicama) nekog od poduzeća unutar grupe.

Od prethodno navedenih odricanja isključujemo jedino odgovornost za povredu života, tijela ili zdravlja, koja je nastala zbog  namjernog ili nenamjernog kršenja dužnosti naših zakonskih predstavnika ili zastupnika. Iznimka odricanju odgovornosti također su sve ostale štete nastale zbog namjernog ili nenamjernog kršenja dužnosti naših zakonskih predstavnika ili zastupnika.

Imajte na umu da su autorska prava za sve dokumente koji se nalaze na našim stranicama i za njih korišteni materijali isključivo u vlasništvu naše tvrtke, te da korištenje naših stranice ne prenosi nikakva prava na treće osobe. Nikakvo korištenje koje prelazi informativni karakter (npr. korištenje za komercijalne svrhe) nije dopušteno, osim uz naše pismeno dopuštenje.

Ako smo putem elektroničkih poveznica (links) omogućili direktan ili indirektan pristup eksternim informacijama, ovim putem ističemo kako ne možemo preuzeti odgovornost za sadržaj tih stranica.

Obzirom na isključivo informativni karakter ovih stranica, posebno naglašavamo da ugovorna ili bilo koja druga obveza naše tvrtke na osnovu iznesenih informacija ne postoji.

Izjava o zaštiti podataka

I. Naziv i adresa voditelja obrade 

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka zemalja članica kao i ostalih odredbi o zaštiti podataka jest: 

BHG Bitumen Adria d.o.o. 

Petra Hektorovića 2  

10000 Zagreb

Hrvatska Tel.: +385 1 63 92 139

E-mail: info@dekobit.com

Web-stranica: www.dekobit.com

II. Opće informacije o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Načelno obrađujemo osobne podatke naših korisnica i korisnika samo ako  je to nužno za uspješno funkcioniranje internetske stranice kao i za naše sadržaje i usluge. Obrada osobnih podataka naših korisnica i korisnika odvija se redovito odvija samo po privoli korisnika odnosno korisnice.  Iznimka je moguća u onim slučajevima kada prethodno pribavljanje privole nije moguće zbog stvarnih razlog, a obrada podataka je dozvoljena na osnovi zakonskih propisa. 

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka 

Ako za postupke obrade osobnih podataka tražimo privolu ispitanika, članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova. 

Prilikom obrade osobnih podataka potrebnih za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka, članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova.  To vrijedi i za postupke obrade podataka nužne za provedbu predugovornih radnji. 

Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje pravne obveze kojoj podliježe naše poduzeće, članak 6. stavak 1. točka (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova.  

U slučaju da životno važni interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe iziskuju obradu osobnih podataka, članak 6. stavak 1. točka (d) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova.

Ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa našeg poduzeća ili treće strane i ako od tih interesa nisu jači interesi, temeljna prava i slobode ispitanika, tada članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova za obradu.

3. Brisanje podataka i trajanje pohrane

Osobni podaci ispitanika brišu se ili čine nedostupnim čim prestane svrha pohrane podataka. Pohrana se može produljiti ako je to predviđeno na temelju europskog ili nacionalnog zakonodavstva prema uredbama Unije, zakonima ili drugim propisima kojima podliježe voditelj obrade. Činjenje nedostupnim ili brisanje podataka uslijedit će i kada je istekao na temelju navedenih normi propisan rok pohrane, osim ako ne postoji potreba daljnje pohrane podataka radi sklapanja ugovora ili izvršavanja ugovora.

III. Priprema web-stranice i kreiranje log datoteka

1. Opis i opseg obrade podataka  

Prilikom svakog pristupa našoj web-stranici naš sustav automatizirano prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava pozivnog računala. 

Ovdje se prikupljaju sljedeći podaci: 

Log datoteke pohranjuju, među ostalim, IP adresu, korišten preglednik, vrijeme i datum i korišten sustav posjetitelja, odnosno posjetiteljice stranice. Pohranjujemo samo pseudonimizirane IP adrese posjetitelja web-stranice. Na razini web-poslužitelja to se odvija tako što se u log datoteci standardno umjesto stvarne IP adrese posjetitelja, odnosno posjetiteljice, npr. 123.123.123.123, pohranjuje IP adresa 123.123.123.XXX, pri čemu je XXX slučajna vrijednost između 1 i 254. Stvaranje veze na osobu više nije moguće.

Podaci se također pohranjuju u log datotekama našeg sustava. Ne dolazi do pohrane tih podataka zajedno s drugim osobnim podacima korisnika/korisnice.

2. Pravna osnova za obradu podataka 

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka i log datoteka jest članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a.

3. Svrha obrade podataka 

Privremena pohrana IP adrese od strane sustava nužna je kako bi se omogućila isporuka web- stranice na računalo korisnika/korisnice. U tu svrhu mora IP adresa korisnika/korisnice ostati pohranjena tijekom trajanja sesije. 

Pohrana log datoteka uslijedit će kako bi se osigurala funkcionalnost web-stranice.  Osim toga podaci nam služe za optimizaciju web-stranice i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija. U tom kontekstu ne provodi se vrednovanje podataka za marketinške svrhe. 

U te svrhe postoji i naš legitimni interes za obradu podataka prema članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a. 

4. Trajanje pohrane

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. Kod bilježenja podataka za pripremu web-stranice je to slučaj kada određena sesija završi. 

Log za mail server: vrijeme zadržavanja 7 dana

Apachelog: 6 mjeseci

Back up: čuvanje u kriptiranom obliku 14 dana 

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja 

Bilježenje podataka za pripremu web-stranice i pohrana podataka u log datotekama nužno je potrebno za rad internetske stranice. Sukladno tome, korisnik/korisnica nemaju mogućnost ulaganja prigovora. 

IV. Uporaba kolačića

a) Opis i opseg obrade podataka 

Naša web-stranica koristi kolačiće. Kod kolačića je riječ o tekstualnim datotekama koje se pohranjuju u internetskim preglednicima, odnosno od strane internetskih preglednika na računalnom sustavu korisnika/korisnice. Ako neki korisnik/korisnica pozove neku web stranicu, onda se kolačić može pohraniti na operativnom sustavu korisnika/korisnice. Ovaj kolačić ima karakterističan redoslijed znakova koji omogućuje jednoznačnu identifikaciju preglednika pri ponovnom otvaranju  web-stranice. 

Postavljamo kolačiće kako bismo našu web-stranicu učinili pristupačnijom za korisnike. Neki elementi naše internetske stranice zahtijevaju da se pozvani preglednik može identificirati i nakon promjene stranice. 

U kolačićima se pri tome pohranjuju i prenose sljedeći podaci:

(1) Jezične postavke 

(2) Log-in-informacije 

Na taj način se mogu prenijeti sljedeći podaci:

(1) Uneseni pojmovi za pretraživanje

(2) Učestalost pozivanja stranice 

(3) Uporaba funkcija web-stranice

Podaci korisnika/korisnica prikupljeni na taj način pseudonimiziraju se tehničkim mjerama opreza. Zbog toga dodjela podataka pozivu korisnika/korisnice više nije moguća. Ti podaci se ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika/korisnica.

Kada posjete našu web-stranicu, korisnici/korisnice se informativnim banerom informiraju o uporabi kolačića u svrhe analize i upućuju na ovu Izjavu o zaštiti podataka. U tom kontekstu se pojavljuje i napomena o onemogućavanju pohrane kolačića u postavkama preglednika.  

Prilikom pristupanja našoj web-stranici korisnik/korisnica se informira o uporabi kolačića u svrhe analize i traži se njegovo/njeno davanje privole za obradu osobnih podataka koji se upotrebljavaju u ovom kontekstu. Ovdje se pojavljuje i napomena vezana uz ovu Izjavu o zaštiti podataka. 

b) Pravna osnova za obradu podataka 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz uporabu kolačića jest članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka

Za sljedeće su nam aplikacije potrebni kolačići:

(1) Prihvaćanje jezičnih postavki 

Korisnički podaci prikupljeni na osnovi tehnički nužnih kolačića neće se upotrebljavati za izradu korisničkih profila.

Uporaba kolačića za analizu namijenjena je poboljšanju kvalitete naše web-stranice i njenih sadržaja. Kolačićima za analizu saznajemo kako se web-stranica koristi te tako možemo stalno optimizirati našu ponudu.

U te svrhe postoji i naš legitimni interes za obradu osobnih podataka prema članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a. 

d) Trajanje pohrane, mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja 

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika/korisnice i s njega prenose na našu stranicu. Vi kao korisnik/korisnica stoga imate punu kontrolu nad uporabom kolačića. Promjenom postavki u vašem internetskom pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići se u svakom trenutku mogu brisati. To se može učiniti i automatizirano. Ako se kolačići za našu web-stranicu deaktiviraju, možda nećete moći u cijelosti iskoristiti sve funkcije web-stranice.

Prijenos flash-kolačića ne može se onemogućiti promjenom postavki preglednika, nego  promjenom postavki Flash Player-a. 

V. Registracija

1. Opis i opseg obrade podataka 

Na našoj internetskoj stranici nudimo korisnicima/korisnicama mogućnost registracije putem navođenja osobnih podataka. Podaci se pri tome unose u masku za unos te prosljeđuju nama i pohranjuju. Podaci se ne prosljeđuju trećoj strani. Sljedeći podaci prikupljaju se prilikom postupka registracije:

U trenutku registracije pohranjuju se povrh toga sljedeći podaci:

(1) IP adresa korisnika/korisnice

(2) Datum i vrijeme registracije

U okviru postupka registracije pribavlja se privola korisnika/korisnice za obradu tih podataka. 

2. Pravna osnova za obradu podataka 

Pravna osnova za obradu podataka uz postojanje privole korisnika/korisnice jest članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.

3. Svrha obrade podataka 

Registracija korisnika/korisnice nužna je za pružanje određenih sadržaja i usluga na našoj web-stranici.

4. Trajanje pohrane 

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. 

Riječ je o podacima prikupljenim tijekom postupka registracije kad je registracija na našoj web-stranici otkazana ili izmijenjena. 

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja 

Kao korisnik/korisnica imate u svako doba mogućnost poništiti registraciju. Pohranjene podatke o vama možete izmijeniti u svako doba. 

 

VI. Obrazac za kontakt i e-mail kontakt 

1. Opis i opseg obrade podataka 

Na našoj internetskoj stranici nalazi se obrazac za kontakt koji se može koristiti za elektronski kontakt. Ako korisnik/korisnica iskoristi tu mogućnost, prenijet će nam se i pohranit podaci uneseni u masku za unos. Ti podaci su:

U vrijeme slanja poruke se povrh toga pohranjuju sljedeći podaci:

(1) IP adresa korisnika/korisnice

(2) Datum i vrijeme registracije

Za obradu podataka u okviru postupka slanja se pribavlja vaša privola i upućuje se na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Alternativno je moguć kontakt putem navedene e-mail adrese. U tom se slučaju pohranjuju osobni podaci korisnika/korisnice koji se prenose putem e-mail adrese. 

U tom pogledu nema prosljeđivanja podataka trećoj strani. Podaci se upotrebljavaju isključivo za obradu konverzacije.

2. Pravna osnova za obradu podataka 

Pravna osnova za obradu podataka kod postojanja privole korisnika/korisnice jest članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.

Pravna osnova za obradu podataka prenesenih tijekom slanja e-maila jest članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a.  Аkо e-mail kontakt ima za cilj sklapanje ugovora, onda je dodatna pravna osnova za obradu članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a.

3. Svrha obrade podataka 

Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi nam samo za obradu kontakata. U slučaju kontakta putem e-maila, navedeno predstavlja nužan legitiman interes za obradu podataka.

Оstali osobni podaci obrađeni tijekom postupka slanja služe za sprječavanje zloupotrebe obrasca za kontakt i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija.

4. Trajanje pohrane

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. Za osobne podatke iz maske za unos obrasca za kontakt i one koji se šalju e-mailom to se čini kada je dotična konverzacija s korisnikom/korisnicom završena. Konverzacija završava kada se iz okolnosti može zaključiti da je dotično činjenično stanje zaključno razjašnjeno. 

Dodatno tijekom postupka slanja prikupljeni osobni podaci brišu se najkasnije nakon roka od sedam dana.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja 

Korisnik/korisnica u svakom trenutku može povući privolu za obradu osobnih podataka. Ako nam se korisnik/korisnica obrati putem e-maila, on ili ona može u svakom trenutku uložiti prigovor na pohranu osobnih podataka. U tom slučaju konverzacija se ne može nastaviti.

U slučaju da želite ostvariti svoje pravo na prigovor, jednostavno nam pošaljite e-mail na info@dekobit.com.

U tom slučaju brišu se svi osobni podaci pohranjeni tijekom kontaktiranja.

 

VII. Prava ispitanika

Ako se obrađuju vaši osobni podaci, ako ste ispitanik/ispitanica sukladno GDPR-u, sljedeća vam prava pripadaju u odnosu na voditelja obrade:

1. pravo na pristup

2. pravo na ispravak

3. pravo na ograničenje obrade

4. pravo na brisanje 

5. pravo na pružanje informacija

6. pravo na prenosivost podataka

7. pravo na prigovor

8. pravo na povlačenje Izjave o davanju privole za obradu osobnih podatka 

9. automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila  

10. pravo na pritužbu nadzornom tijelu.