O nas

BHG Sp. z.o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

POLSKA

tel.: +48(0) 22 451 38 - 69

info-noSpam-@dekobit-noSpam-.com

 

BHG Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000054378
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy.
NIP: 118-13-65-957.
REGON: 013136519