O nama

BHG Bitumen Adria d.o.o.

Petra Hektorovića 2 
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel:  +385 (0) 1 63 92 139
Fax: +385 (0) 1 63 92 140

info-noSpam-@dekobit-noSpam-.com

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20400311321

Matični broj (MB): 1945246

Registar trgovačkog suda u Zagrebu (MBS): 080524160

Žiro račun: 2500009-1101195268, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.