Wskazówki dotyczące stosowania

Poniższe wskazówki mają rozwiać obawy przed asfaltem kolorowym uzyskanym przy użyciu produktu DEKOBIT, ponieważ jakość można zaplanować!

Postępowanie z asfaltem kolorowym wymaga przede wszystkim staranności i odpowiedniego przygotowania.

Zasadniczo obowiązują specjalne warunki brzegowe:

• Pigmenty różnej jakości (a tym samym w różnej cenie) mają różną intensywność kolorów i trwałość barwy (np. tlenek żelaza szybko zmienia barwę z czerwonej na brązową).
• Możliwe są niewielkie odstępstwa od standardu barwy.
• Ostateczna barwa ustala się z reguły dopiero po pewnym czasie ekspozycji asfaltu.
• Niewielkiego blednięcia barwy z biegiem czasu (podobnie jak w przypadku innych materiałów) nie da się uniknąć.
• Barwy w standardzie RAL można uzyskać jedynie w przybliżeniu.
• Dostosować materiał mineralny do koloru asfaltu.
• Zastosować właściwe bezbarwne lepiszcze: DEKOBIT

Dalsze wskazówki znajdą Państwo w dziale „Do pobrania”!

Istotnym warunkiem jest również to, aby brygada wykonująca roboty drogowe przy użyciu asfaltu kolorowego pracowała z zaangażowaniem, tzn. ze szczególną dbałością o szczegóły!

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym wskazówkom wyjaśniliśmy nieco kwestie związane z asfaltem kolorowym sporządzanym przy użyciu produktu DEKOBIT.