Tipy pro zpracování

Následujícími tipy Vás chceme zbavit strachu z barevného asfaltu s výrobkem DEKOBIT, neboť kvalita se dá plánovat!

Zacházení s barevným asfaltem vyžaduje především pečlivost a správnou přípravu.

V zásadě je nutné dodržovat následující podmínky:

• Pigmenty rozdílných kvalit (a tím i rozdílných cen) mají rozdílnou barevnou  intenzitu a barevnou konzistenci (např. oxid železitý se rychle mění z červené na hnědou).
• Nepatrné odchylky od barevné věrnosti jsou možné.
• Konečný barevný tón se dostaví zpravidla teprve po určité době.
• Lehkému vyblednutí časem se nedá zabránit (jako také i u jiných materiálů).
• RAL-tóny mohou být dosaženy jen přibližně.
• Sladit kamenivo s barevným tónem asfaltu.
• Použít správné bezbarvé pojivo: DEKOBIT


Další tipy najdete v oblasti ke stáhnutí!


Dalším nutným předpokladem je, že pracovní četa, která zpracovává barevnou asfaltovou směs, k tomu přistupuje s nadšením a láskou k detailu!

Pro další informace nás kontaktujte.