BHG DEKOBIT C 35/50 ASP

Uniwersalne bezbarwne lepiszcze typu BHG DEKOBIT

Nawierzchnie z asfaltu lanego utworzone przy użyciu BHG DEKOBIT C 35/50 ASP można wytwarzać, zabudowywać i poddawać takim samym procesom technologicznym, z taką samą prędkością, jak nawierzchnie z asfaltu lanego z tradycyjnymi bitumami.

BHG DEKOBIT C 35/50 ASP znajduje wiele zastosowań i przynosi wiele korzyści, gdy stosowany jest jako asfalt lany. Przykładowo, umożliwia utworzenie barwnych stref ruchu drogowego w celu wyraźnego zaznaczenia pasów dla autobusów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, dla zapewniania lepszych warunków oświetleniowych i większego bezpieczeństwa w tunelach oraz daje więcej swobody w kształtowaniu krajobrazu przez architektów i architektów krajobrazu.

Podczas zabudowy zachowuje się jak standardowe lepiszcze, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania specjalnych urządzeń. Można stosować BHG DEKOBIT C 35/50 ASP bez pigmentów w celu szczególnego podkreślenia naturalnych kolorów i struktur stosowanych materiałów mineralnych. Dodając niewielkie ilości pigmentu, można uzyskać szerokie spektrum kolorów.