BHG DEKOBIT C 35/50 ASP

Bezbarvé pojivo řady BHG DEKOBIT

Lité asfaltové povrchy vyrobené s BHG DEKOBIT C 35/50 ASP mohou být zpracovány a zapracovány stejným způsobem a stejnou rychlostí jako litý asfalt s tradičním pojivem.

BHG DEKOBIT C 35/50 ASP nabízí nesčetné možnosti použití a předností pro využití jako litý asfalt. Slouží k barevnému odlišení dopravních ploch, k jasnému oddělení pruhů pro autobusy, chodníky a cyklostezky. Zajišťuje lepší světelné poměry a více bezpečnosti při jeho použití v tunelech. Architektům poskytuje větší tvůrčí volnost a možnost spolupodílet se na utváření krajiny.

Způsob zapracování odpovídá tradiční živici. Nejsou potřeba žádné zvláštní přístroje ke zpracování. Přidáním menšího množství pigmentu se docílí širokého spektra barev.