BHG DEKOBIT C LT

Bezbarwne lepiszcze typu BHG DEKOBIT

Nawierzchnie asfaltowe utworzone przy użyciu BHG DEKOBIT C LT można zabudowywać i poddawać takim samym procesom technologicznym z taką samą prędkością, jak nawierzchnie z asfaltu z tradycyjnymi lepiszczami.

BHG DEKOBIT C LT znajduje wiele zastosowań i przynosi wiele korzyści, gdy stosowany jest jako asfalt walcowany. Przykładowo, umożliwia utworzenie barwnych stref ruchu drogowego w celu wyraźnego zaznaczenia pasów dla autobusów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, dla zapewniania lepszych warunków oświetleniowych i większego bezpieczeństwa w tunelach oraz daje więcej swobody w kształtowaniu krajobrazu przez architektów i architektów krajobrazu.

Podczas zabudowy zachowuje się jak standardowe lepiszcze, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania specjalnych urządzeń. Można stosować BHG DEKOBIT C LT bez pigmentów w celu szczególnego podkreślenia naturalnych kolorów i struktur stosowanych materiałów mineralnych. Dodając niewielkie ilości pigmentu, można uzyskać szerokie spektrum kolorów.

BHG DEKOBIT C LT stosowano dotychczas z powodzeniem w budowie:

ciągów pieszych na parkingach
placów i powierzchni użytkowych
boisk sportowych i stadionów
promenad i ścieżek nabrzeżnych
parkingów
ścieżek dla pieszych i rowerów
buspasów
przejść na rondach
dróg graniczących z terenami szkół