BHG DEKOBIT C LT

Bezbarvé pojivo řady BHG DEKOBIT

Asfaltové povrchy vyrobené s BHG DEKOBIT C LT mohou být zpracovány a zapracovány stejným způsobem a stejnou rychlostí jako asfalt s tradičním pojivem.

BHG DEKOBIT C LT nabízí nesčetné možnosti použití a předností pro využití jako válcovaný asfalt. Slouží k barevnému odlišení dopravních ploch, k jasnému oddělení pruhů pro autobusy, chodníky a cyklostezky. Zajišťuje lepší světelné poměry a více bezpečnosti při jeho použití v tunelech. Architektům poskytuje větší tvůrčí volnost a možnost spolupodílet se na utváření krajiny.

Způsob zapracování odpovídá tradiční živici. Nejsou potřeba žádné zvláštní přístroje ke zpracování. Použije-li se BHG DEKOBIT C LT bez barevného pigmentu, zvýrazní se tím přirozená barva a struktura použité minerální látky. Přidáním menšího množství pigmentu se docílí širokého spektra barev.

BHG DEKOBIT C LT byl již úspěšně použit pro:

  • chodníky v parcích
  • náměstí a různé plochy
  • sportoviště a stadióny
  • plážové promenády a pobřežní cesty
  • parkoviště
  • chodníky a cyklostezky
  • pruhy pro autobusy
  • přechody u kruhových objezdů
  • na silnicích u škol