Asfalt nemusí být jen černý, vždyť máme BHG DEKOBIT.

Z architektonického a estetického pohledu hraje stále větší a tím i důležitější roli ve střední i východní Evropě individuální barevná forma asfaltu jako signální účinek ve stavbě silnic nebo jako alternativa k betonovému povrchu. Průkopníky barevného asfaltu byly Francie, Anglie a státy Beneluxu. V těchto zemích převládal největší potenciál použití barevného asfaltu při výstavbě moderních dálnic a bezpečných cyklostezek.

Možnosti výroby barevného asfaltu byly v minulosti spíše omezené. Používala se jen černá živice, do které se přidávalo relativně velké množství červeného pigmentu. Tím se docílilo maximálně nahnědlého, spíše průměrně atraktivního tónu barvy (viz. obrázek A ). 

obrázek A: červěně zbarvený asfalt s živicí

Barevné spektrum se výrazně rozšířilo s vývojem „transparentního“ pojiva např. DEKOBITu. Pigmentový průmysl nabízí skoro nekonečné množství barevných pigmentů, které se znamenitě hodí pro asfalt na základě jejich světelné a teplotní odolnosti i odolnosti vůči vlivům počasí.

Barevný asfalt je stále více vyhledávaný architekty i urbanisty. Navrhují jeho použití pro nejrůznější stavební projekty z důvodu jeho atraktivního a moderního vzhledu a výjimečným kvalitám.

Podle našeho hesla:

                                          „SVĚT JE TAKÉ BAREVNÝ“